گره های جنگ

زمنده ها خیلی از گره های جنگ را با توسل به حضرت صاحب الزمان علیه السلام می گشودند

آقای امید درویشی در کتاب سربازان خورشید که زیر نظر بنیاد فرهنگی حضرت مـــهــدی مـوعـود(عج)قم به چاپ رسیده است   می نویسد:

رزمنده ها خیلی از گره های جنگ را با توسل به حضرت صاحب الزمان علیه السلام می گشودند.

سربازان خورشید،ص199