هر چه او به شما بگوید من گفته ام

عثمان بن سعید و فرزند محمّد بن عثمان مورد وثوق می باشند و هر چه بگویند از سوی من گفته اند ،حرف آنها را گوش کن و آنها را اطاعت کن که آنها مورد وثوق و امین می باشند

هر چه او به شما بگوید من گفته ام 

احمد بن اسحاق می گوید:

به امام هادی علیه السلام عرض کردم:

ای سرور من توفیق درک محضر شما را همیشه ندارم به گفتار چه شخصی عمل کنم و فرمان چه شخصی را مورد اطاعت قرار بدهم ؟

امام علیه السلام در پاسخ فرمود:

عثمان بن سعید(نائب نخست امام زمان عج)مورد وثوق و امین است،هر چه او به شما بگوید ،من گفته ام،و هر چه که از سوی من بگوید راست گفته و از سوی من گفته است،و چون امام هادی علیه السلام به شهادت رسید به محضر امام حسن عسکری علیه السلام نیز همان سخن را که به پدر او گفته بودم عرض کردم،ایشان در پاسخ به من فرمود:

این عثمان بن سعید مورد وثوق و امین است هم در حال حیات من و هم پس از در گذشت من،هر چه بگوید ،من گفته ام و هر چه از سوی من بگوید راست گفته و از سوی من گفته است  و نیز از احمد بن اسحاق بازگو شده است که گفت:

به امام حسن عسکری علیه السلام عرض کردم:

از چه شخصی حدیث اخذ کنم و گفتار چه شخصی را بپذیرم ؟در پاسخ فرمودند:

عثمان بن سعید و فرزند محمّد بن عثمان مورد وثوق می باشند و هر چه بگویند از سوی من گفته اند ،حرف آنها را گوش کن و آنها را اطاعت کن که آنها مورد وثوق و امین می باشند.اقتباس از کتاب اسلام مجسم علمای بزرگ اسلام،ج1،ص406و407و غیبت شیخ طوسی ،ص354-بحارالانوارج1،ص344و