یــمــن

یــمــن
مرجع عالیقدر حضرت آیت ا...العظمی حسین نوری هــمدانــی در کتــاب خـــود  می نــویــسد:
شیخ بزرگوار طوسی(در کتاب غیبت)می گوید:
گروهی از یمن خمس اموال خود را آوردند تا به محضر امام حسن عسکری علیه السلام تقدیم کنند و در آن هنگام عثمان بن سعید نیز در محضر امام حسن عسکری علیه السلام بود،امام (ع)در حضور آن گروه به عثمان بن سعید فرمودند:
ای عثمان تو وکیل و مورد وثوق و امین من می باشی،این اموال را از اهل یمن که از شیعیان ما می باشند تحویل بگیر!عثمان بن سعید اطاعت کرد و آن اموال را تحویل گرفت.اقتباس از کتاب اسلام مجسم علمای بزرگ اسلام،ص407(قسمتی از متن)

یــمــن

مرجع عالیقدر حضرت آیت ا...العظمی حسین نوری هــمدانــی در کتــاب خـــود  می نــویــسد:

شیخ بزرگوار طوسی(در کتاب غیبت)می گوید:

گروهی از یمن خمس اموال خود را آوردند تا به محضر امام حسن عسکری علیه السلام تقدیم کنند و در آن هنگام عثمان بن سعید نیز در محضر امام حسن عسکری علیه السلام بود،امام (ع)در حضور آن گروه به عثمان بن سعید فرمودند:

ای عثمان تو وکیل و مورد وثوق و امین من می باشی،این اموال را از اهل یمن که از شیعیان ما می باشند تحویل بگیر!عثمان بن سعید اطاعت کرد و آن اموال را تحویل گرفت.اقتباس از کتاب اسلام مجسم علمای بزرگ اسلام،ص407(قسمتی از متن)