باید در آن جهت کار و تلاش کنیم(وظیفه منتظر)

ما که منتظر امام زمان علیه السلام هستیم،باید در جهتی که حکومت امام زمان علیه السلام تشکیل خواهد شد،زندگی امروز را در همان جهت بسازیم و بنا کنیم.البته،ما کوچکتر از آن هستیم که بتوانیم آن گونه بنایی را که اولیای الهی ساختند یا خواهند ساخت ،بنا کنیم ؛اما باید در آن جهت تلاش و کار کنیم.مظهر عدل پروردگارا،امام زمان علیه السلام است و می دانیم که بزرگترین خصوصیت امام زمان علیه السلام -که در دعاها و زیارات آمده است-عدالت می باشد.قسمتی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم در روز نیمه شعبان87/5/27

ما که منتظر امام زمان علیه السلام هستیم،باید در جهتی که حکومت امام زمان علیه السلام تشکیل خواهد شد،زندگی امروز را در همان جهت بسازیم و بنا کنیم.البته،ما کوجکتر از آن هستیم که بتوانیم آن گونه بنایی را که اولیای الهی ساختند یا خواهند ساخت ،بنا کنیم ؛اما باید در آن جهت تلاش و کار کنیم.مظهر عدل پروردگارا،امام زمان علیه السلام است و می دانیم که بزرگترین خصوصیت امام زمان علیه السلام -که در دعاها و زیارات آمده است-عدالت می باشد.قسمتی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم در روز نیمه شعبان87/5/27