وظیفه عموم شیعیان در زمان غیبت از زبان امام هادی علیه السلام

در زمان غیبت شیعیان شما چه کاری انجام دهند؟
یکی از یاران امام هادی (ع) از آن بزرگوار درباره برنامه عملی و وظیفه عموم شیعیان در زمان غیبت امام عصر(عج) سوال کرد:
در زمان غیبت،شیعیان شما چه کاری انجام دهند؟
امام هادی علیه السلام فرموند:
بر شما باد به دعا و نیایش و دارا بودن حالت انتظار.
بنابراین،همان گونه که در روایت وارد شده  است، انتظار ظهور مصلح از وظائف پیروان و شیفتگان خاندان رسالت است.صحیفه مهدیه،ص99

در زمان غیبت شیعیان شما چه کاری انجام دهند؟
یکی از یاران امام هادی (ع) از آن بزرگوار درباره برنامه عملی و وظیفه عموم شیعیان در زمان غیبت امام عصر(عج) سوال کرد:
در زمان غیبت،شیعیان شما چه کاری انجام دهند؟
امام هادی علیه السلام فرموند:
بر شما باد به دعا و نیایش و دارا بودن حالت انتظار.
بنابراین،همان گونه که در روایت وارد شده  است، انتظار ظهور مصلح از وظائف پیروان و شیفتگان خاندان رسالت است.صحیفه مهدیه،ص99