دلنوشته های ارسالی زائرین به نشریه گل نرگس 251

دلنوشته های ارسالی زائرین به نشریه گل نرگس 251

ما شیفته ی جمال یاریم همه از هجر نگار بیقراریم همه گر چه جلو 

کند جمال مهدی (عج)پیش قدمش سر بگذاریم همه. خانم بلال زاده

هزارآینه میروید ب هر جا…

ادامه مطلب ...