وبسایت تحلیلی خبری مقام صاحب الزمان شوشتر…
ورود

مطالب پیرامون موضوع : ���������� ������������

مرهمی بر زخم فراق

مرهمی بر زخم فراق

در نگین آفرینش می خوانیم:

دوره غیبت حضرت صاحب الزمان(عج)دوران سختی است که شیعه در فراق امام مهربان خود سپری می کند؛ولی امید به آمدن او،دل و جان…

ادامه مطلب ...
انتظار واقعی

انتظار واقعی

ا
آنچه درباره نقش سازنده انتظار گفته شد،تنها زمانی مفهوم خود را به درستی باز می یابد که بدانیم در مذهب شیعه،((منجی موعود))
تنها به عنوان انسان برتری که…

ادامه مطلب ...