نشریه گل نرگس 272

نشریه گل نرگس 272

امام زمان(عج)فرمودند:

ما هرگز شما را رها نکرده ایم و یادتان را از خاطر نبرده ایم.یاد مهدی،ص296-انتشارات مسجد مقدس جمکران


ادامه مطلب ...