نشریه گل نرگس 264

نشریه گل نرگس 264

امام صادق علیه السلام فرمود: بدانید کسی که منتظر ظهور حضرت مهدی علیه السلام باشد پاداش کسی را دارد که شبها را برای انجام عبادت بیدار و روزها روزه دار…

ادامه مطلب ...