نشریه گل نرگس 256

نشریه گل نرگس 256

 

نشریه گل نرگس 256

 

1394/6/31

از همه شما زائرین التماس دعا داریم

پیامبر(ص)فرمود:

آنکه عیسی بن مریم(ع)پشت سرش نمازمی خواند از ماست.یاد مهدی،ص90


ادامه مطلب ...