نشریه گل نرگس 254

نشریه گل نرگس 254

پیامبر(ص)فرمود:امامان پس از من دوازده نفر هستند؛اوّل آنها علی بن ابی طالب علیه السلام و آخر آنها قائم علیه السلام است.شمیم گل نرگس،ص35


ادامه مطلب ...