نشریه گل نرگس 246

نشریه گل نرگس 246

نشریه گل نرگس 246

(1394/04/23)

 

امام رضا (ع)در مورد امام زمان(عج)فرمود:

خداوند به وسیله او زمین را از هر ستمی پــاک می گرداند و از هر بی عدالتی منزه…

ادامه مطلب ...